Fives’in Kurumsal Sosyal Sorumluluğu

» Profil

» Başkandan Mesaj

» Firma Tarihçesi

» Fives’in Kurumsal Sosyal Sorumluluğu

 
  • Fives
  •  > Profıl
  •  > Fives’in Kurumsal Sosyal Sorumluluğu

Fives’in Kurumsal Sosyal Sorumluluğu  

Endüstriyel bir mühendislik grubu olarak Fives, çeşitli sürdürülebilir geliştirme projelerinin merkezindedir. Bu projeler, yarının sosyal ve toplumsal ihtiyaçları için gerekli sürdürülebilir teknolojilerini geliştirme çalışmalarıdır.

Bu projeler, Grubun engin sorumluluk bilincini ve 2001 yılında Grubun Kurumsal Etik Yönetmeliğinde ortaya konan kurumsal etik mesuliyetini pekiştirmektedir. Fives ve de bağlı kuruluşları, Kurumsal Sosyal Sorumluluk anlamında çeşitli adımlar atmıştır.

2008 yılında Grup, Fives’e ait Kurumsal Sosyal Sorumluluk çabalarını Birleşmiş Milletler Küresel İlkeleri’nde ortaya konan prensiplerle uyum içersinde yapılandırmak, koordine etmek ve hayata geçirmek amaçlı CSR (Kurumsal Sosyal Sorumluluk) Departmanını oluşturmak suretiyle bu projelere bağlılığını teyit etmiştir.  Bu bağımsız departman, Grubun bölümleri ve bağlı kuruluşları ile koordinasyon içersinde çalışmalarını sürdürmektedir.

   

Grubun Kurumsal Sosyal Sorumluluk politikasının öncelikleri

Geliştirmelerimizde enerji verimini teşvik etmek ve proseslerimiz ve teknolojilerimizin çevresel izlerini en aza indirgemek.
İster Grup içinde isterse de üçüncü şahış ilişkileri olsun, tümünde yüksek etik ilke ve standartları sürdürmek
.
Grup içinde verimli ve standart bir Sağlık, Güvenlik ve Çevre Yönetim sistemi gerçekleştirmek
.
Tedarikçilerimiz ile satın alma verimliliği ve sürdürülebilir ilişkiler kurmak
.
Farklılığı teşvik etmek ve çalışanlarımızın sosyal çıkarları açısından bölgesel standartlar uygulamak
.
Çalışanlarımızın beceri ve kariyer yönetimlerini stratejik vizyonumuza uygun olarak düzenlemek.

Fives © 2012