Türkiye’de Fives  

 

  

Hasan Çınaroğlu, Ülke Müdürü:

 

" Fives Grubu, Türkiye’nin endüstriyel kalkınmasına, 1950’li yıllardan başlayarak teknoloji ve proje desteğini kesintisiz devam ettirmektedir. "

 

 

Fives, endüstriyel mühendislik grubu olarak çelik, cam, otomotiv, çimento, alüminyum, şeker, enerji ve lojistik sektörlerine ikiyüz yıldır proses ekipmanları, üretim hatları ve anahtar teslim tesisler tasarlamakta ve kurmaktadır.

 

Türkiye’nin endüstriyel kalkınmasına 1950’li yıllardan başlayarak teknoloji ve proje desteğini kesintisiz devam ettirmektedir. 1950’lerde Malatya, Kayseri ,Elazığ komple şeker fabrikalarını, 1960’larda Bartın, Çorum, Afyon, Söke komple çimento fabrikalarını, 1970’lerde Erdemir, Oyak Renault fabrikalarının belli ünitelerinin kurulmasında önemli katkılarda bulunmuştur. 1980’li yıllardan itibaren de günümüze kadar alüminyum, çelik, cam, otomotiv ,lojistik, çimento, enerji ve şeker sektörlerinin uluslararası rekabetçi konumuna gelmesinde teknolojik desteğini vermektedir.

 

Son yıllarda Kayseri Şeker A.Ş. nin  Boğazlıyan Şeker Fabrikası , Okan Cam A.Ş. nin Düzce Düz Cam Fabrikası ve Türkiye çelik endüstrisinin uzun mamulden yassı mamule dönüşüm projelerinde Slab Fırın tesisleri Fives Grubu tarafından gerçekleştirilmiştir.

 

İlk fabrikasını 1954 yılında kurduğumuz Kayseri Şeker Şirketinin ana hissedarları 1,5 milyon üyeli Pankobirlik ve 21 Pancar kooperatifleri olup bölgedeki 80,000 çiftçinin pancarını işlemektedir. 2007 yılında ise aynı müşterimize Boğazlıyan’da dünyanın en modern ve verimli yeni şeker fabrikasını Fives Grubu şirketlerinden Fives Cail tarafından kuruldu. Boğazlıyan Şeker Fabrikası bölge çiftçisinin emeği ve ürününü en modern ve yüksek teknoloji ile işlemektedir.

 

Okan Cam A.Ş. nin Düzce Düz Cam Fabrikası 2009 yılında Fives Grubu şirketlerinden  Fives Stein tarafından kuruldu.

Düzce Düz Cam Fabrikası kapasitesi ve modern teknolojisi ile uluslararası cam sektöründe örnek ve rekabetçi bir tesis konumundadır.

 

Türk Demir Çelik endüstrisinin uzun üründen yassı ürüne dönüşüm projelerinde Fives Stein yüksek teknoloji ve düşük emisyonlu dijital slab ve proses hattı fırınlarımızla katkıda bulunmaktadır. Fives Stein son 40 yıldır Erdemir ve Isdemir tesislerinin tüm slab tav fırınlarını kurmuştur. Çolakoğlu Metalurji tesisinin yassı çeliğe dönüşüm projesinde de yer almaktadır.

 

Fives Grubunun önceliklerinden olan düşük emisyonlu ekipman ve tesislerimiz ülkemizin çok çeşitli endüstrilerinde çalışmaktadır.

 

Türkiye’deki çimento döner fırınlarının %60’ı Fives Grubu şirketlerinden  Fives Pillard yanma teknolojileri ile donatılmıştır,.

Fives FCB’nin kurduğu çimento değirmenleri prosesi susuz ve  enerji tüketiminin %25 daha az olduğu müşterilerimiz tarafından tesbit edilmektedir.  

İkincil alüminyum üretim tesislerinin çoğunluğu yine Fives Grubu şirketlerinden  Fives North American yanma teknolojilerii ile müşterilerimize rekabetçi maliyetler sağlamaktadır.

Otomotiv üretim  tesislerine Fives Cinetic olarak kurduğumuz  üretim hatları , sıvı dolum tesisleri ve özel krank ve kam mili imalat makinaları sektörün son yıllardaki ihracat başarısına destek vermektedir.

 

2010 yılında Cinetic Sorting şirketimizin MNG Kargo ile imzaladığı sözleşme ile yedi ayrı (Ankara , İstanbul (3) , İzmir , Adana ve Bursa) kargo aktarma merkezi otomasyonu projesi Türkiye’de bu alanda ilk yüksek teknoloji uygulama örneği olmuştur.

 

2011  yılına ise Posco Assan Paslanmaz Çelik tesisi yatırımının haddehane ekipmanlarının temini ve İzmir Demir Çelik Fabrikası için Kütük Tav Fırın sözleşmelerini imzalayarak başlamıştır.

 

Fives Grubu olarak gerek yurtiçinde, gerek yurtdışı projelerimizde rekabetçi Türk mühendislik ve imalat şirketlerinden hizmet almaktayız. Yukarıda bahsettiğimiz projelerin toplam yatırım değerlerinin önemli bir kısmı yerli firmalardan temin edilmektedir. Aynı zamanda bu işbirliği tecrübesini üçüncü ülkelere taşımaktayız.

 

“ Bugünden Geleceğin Üretim Tesislerini Tasarlama ” prensibiyle çalışan Fives Grubu, 60 yıllık başarı ve tecrübesini aynı heyecan ve istek ile gelecekte de ülkemizin ekonomik kalkınmasına destek vermekten kıvanç duymaktadır.

 

  

Fives © 2012